Rate this post

Osmanlıca diğer bir adı da Osmanlı Türkçesi olan bu dil Osmanlı İmparatorluğunun resmi dili hüküm sürdüğü yıllar boyunca kullanılmıştır. Osmanlıca Farsça ve Arapçadan oldukça etkilenen bir dil olmuştur. Yedi yüzyıl boyunca konuşulan bu dilde birçok eser ve kaynaklar mevcuttur. Bugün bu kaynaklardan yararlanmak isteyenler bunları Türkçeye çevirmek zorunda kalacaklar ve çeviri bürolarına başvurmak zorunda kalacaklardır.

Kaliteli ve maliyeti düşük Osmanlıca çeviri bulmak oldukça zahmetli olacaktır. Osmanlıca noter tasdikli tercümanlar, Osmanlıca kitap tercümanları, Osmanlıca edebi tercümanlar, Osmanlıca, akademik tercümanlar, Osmanlıca teknik tercümanlar gibi birçok alana ayrılmıştır. Alanlara göre fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Ucuz Osmanlıcka Çeviri Fiyatları bulmak için epey uğraşmalısınız. Eğer elinizdeki eser gazete dergi gibi basılmış matbu eser ise fiyatlarda değişiklik olacaktır.

Piyasa fiyatlarına baktığımızda matbu metin A4 olarak beş liradan başlayıp iki yüz, üç yüz liraya kadar çıkmaktadır. Ucuz Matbu Osmanlıca Çeviri Fiyatları dendiğinde akla internet ortamında çevrilen metinler gelmektedir. Bu metinlerin doğru, kaliteli çeviri olasılığı çok düşüktür. Birçok cümlesine müdahale edilmesi gerekir. Eğer çevirmek istediğiniz metinler rika yani yazarın el yazısına göre harflerin kıvraklığının, harflerin değişik şekiller ile yazılmasıdır.

Bir çeşit Osmanlıca el yazması da denilebilir. Rika ile yazılan Osmanlıca metinlerin çevirisi çok zordur. Ayrıca rika Osmanlıca bilen sayısı da oldukça azdır dolayısıyla da rika Osmanlıca çeviri yapan sayısı da oldukça azdır. Bu yüzden fiyatlar oldukça yüksektir. Rika her Osmanlıca biliyorum diyenin çevirebileceği bir metin değildir. Kişiye özgü yazı biçimi olduğundan yazarın neyi kastettiğini anlamak çok güçtür. Çoğu çevirmen metnin rika olduğunda o işi almak istemez çok karmaşık bir iştir.

Ucuz Rika Osmanlıca Çeviri Fiyatları olarak piyasaya bakarsak ki en hesaplı rika çevirisi metnin boyuna göre yüz elli liradan başlayıp yükselmektedir.  Piyasası oldukça yüksek olup çevirmenlik talep eden sayısı da azdır. Bunun nedenleri arasında Osmanlı kütüphanelerinin bugün hala araştırılmaya açılmamış tozlu raflarda bekliyor olmasıdır.  İnternet sitelerinden rika yazıları çevirmek çok zordur.

Belirli harfler ve kelime tiplerine odaklanmış çeviri programları olup rika çevirisi yapamazlar. Bunun için uzmanlara danışmanız gerekecek bu da hayli masraflı olacaktır. Daha çok akademisyenler, öğrenciler ve çeviri büroları bu işlerle ilgilenmektedirler.  Fiyat düştükçe kalitenin de azaldığı bir çeviri sitemi mevcuttur. Kaliteli çeviri için kurumsallaşmış olan firmalar tercih edilmelidir. Özellikle Osmanlıca da kaliteli tercüman bulmak çok güçtür.

Bugün İngilizce de yüz bin den fazla tercüman bulunurken, Osmanlıca tercüman sayısı üç, dört binler civarında olması kaliteyi çok etkiler. Az sayıda olması tercih ortamını azalttığından rekabet fazla yoktur bu nedenle fiyatlar bir hayli yüksek olacaktır. Kaliteli Osmanlıca Çeviri Fiyatları denildiğinde ortalama sayfa başına yirmi lira alındığı görülüyor. İngilizce de bir sayfa başına üç, dört lira alınırken Osmanlıca da bu rakam yirmi lira olarak uygulanmıştır.

Tercümanların az olmasından kaynaklanan, birinin hala konuşuluyor olması dünya çapında uluslar arası alan yayılmış olması da elbette etki etmektedir. Gerek rika olsun gerek matbu olsun diğer dillere göre en yüksek çeviri fiyatı Osmanlıcadır.  Kaliteli Matbu Osmanlıca Çeviri Fiyatları piyasası sayfa başına rikaya göre düşüktür ancak birçok dile göre oldukça yüksektir. Matbu Osmanlıca da sayfa başına on, on beş lira alınmaktadır. Matbu rikaya göre daha kolay olup çevirisi basittir. Çoğu üniversite öğrencisi bu yolla para kazanmaktadır. Öğrenciler rika çevirmeden çok matbu metinlere yönelirler. Tezlerde,  araştırma ödevlerinde, gazete ve dergilerde yayımlanmak üzere çeviri yaparlar